Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε την ορμή, την αρχή διατήρησης της ορμής και την εφαρμογή της στις κρούσεις

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την έννοια της δύναμης, με τη σύνθεση δυνάμεων και ειδικότερα με τον υπολογισμός της συνισταμένης δύναμης δυνάμεων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.