Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους καταρτιζόμενους ικανούς να δημιουργούν μαθήματα, εύκολα και απλά σε ένα περιβάλλον διαχείρισης μάθησης. Ότανοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν τις ενότητες του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • πως να χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον διαχείρισης μάθησης ως εργαλείο προκειμένου να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία εποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πλαταφόρμας διαχείρισης μάθησης προκειμένου να κάνουν ελκυστικότερη τη μάθηση για τους καταρτιζόμενους.
  • πως να χρησιμοποιούν την επαγωγικότητα και τη δημιουργικότητα προκειμένου να εμπλέξουν τους καταρτιζόμενους στη μαθησιακή διαδικασία.