Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  των  Βάσεων  Δεδομένων,  οι μαθητές θα έλθουν σε
επαφή με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και θα διερευνήσουν τη λειτουργία τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση σε Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών σχεδίασης και από θεωρητική και από πρακτική άποψη, πράγμα που θα τους διευκολύνει στην κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης.                                                                           

Στο μάθημα αυτό  οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με τις βάσεις δεδομένων και με την Access  να διερευνήσουν τη λειτουργία της μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση σε Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών σχεδίασης φορμών και από θεωρητική και από πρακτική άποψη, Τέλος θα είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια μικροεφαρμογή.σε βάση δεδομένων.

Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε για τα ερωτήματα, πόσα είδη ερωτημάτων έχουμε και τεχνικές για την δημιουργία των.

Επίσης θα δημιουργήσουμε φόρμες και θα μάθουμε τον τρόπο της ονοματολογίας

Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις αναφορές -εκθέσεις και θα μάθουμε πως να τις χρησιμοποιούμε.

 Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να να οργανώνουν και να ταξινομούν τις εγγραφές ανά ομάδα νααποκτήσουν γνώση των αρχών σχεδίασης των εκθέσεων και από θεωρητική και από πρακτική άποψη, πράγμα που θα τους διευκολύνει στην κατανόηση ώστε να επιλέγουν την σωστή σχεδίαση της αναφοράς σε μια βάση δεδομένων

Το ECDL είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο.

Αποτελείται από 7 βασικές ενότητες: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ, Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες Διαδικτύου.

Ολοκληρόνωντας το συγκεκριμένο μάθημα θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείται τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Στο μάθημα αυτό θα πραγματευτούμε θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Θα εισηγηθούμε στην έννοια των Κοινωνικών Δικτύων. Αφού δούμε τους ορισμούς, μαθαίνουμε τις κατηγορίες των κοινωνικών δικτύων. Τέλος, βλέπουμε παραδείγματα μη ορθής χρήσης των Κοινωνικών Δικτύων, και σταθμίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης τους. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν

  • να περιγράψουν το διαδίκτυο  
  • να γνωρίζουν τις δυνατότητες που μας παρέχει
  • να κατονομάζουν τις υπηρεσίες που μας παρέχει
  • να γνωρίζουν εφαρμογές για κάθε υπηρεσία του διαδικτύου.

Ένας εύχρηστος αλλά και εύκολα αντιληπτός τρόπος, για να παρουσιάζουμε τα δεδομένα μας, είναι μέσα από γραφήματα. Με τη χρήση γραφημάτων μπορούμε οπτικοποιημένα να παίρνουμε πληροφορίες από τα δεδομένα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε με γραφικό τρόπο τα δεδομένα μας στον υπολογιστή. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε να ταξινομούμε τα δεδομένα και να κάνουμε χρήση των φίλτρων.

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν τι είναι δίκτυο, την ασύρματη και ενσύρματη δικτύωση, τα οφέλη από τη χρήση των δικτύων, τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται, θα περιγραφούν τα είδη δικτύων (τοπικό, μητροπολιτικό κι ευρείας περιοχής) και θα γίνει αναλυτική περιγραφή των διάφορων τοπολογιών των δικτύων (αρτηρίας, δακτυλίου και αστέρα).

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις βασικές ετικέτες –εντολές της HTML και θα είναι σε θέση να δημιουργούν μια απλή σελίδα σε HTML. Στην αρχή θα γίνει μια επίδειξη των βασικών εντολών της HTML και στη συνέχεια αφού υλοποιήσουν ένα-δύο απλά παραδείγματα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνοι τους ένα δικό τους site χρησιμοποιώντας τα βασικά της HTML.

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν  την εφαρμογή App Inventor για να δημιουργούν απλές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και για tablets κυρίως. Στην αρχή θα γίνει μια επίδειξη των χαρακτηριστικών και του μενού της εφαρμογής και στη συνέχεια αφού υλοποιήσουν  Projects με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα  έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνοι τους ένα εντελώς καινούργιο Project.

AlgorithmΣτο μάθημα αυτό παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, τι σημαίνει αλγόριθμος και πρόγραμμα, τις γλώσσες προγραμματισμού και τις διάφορες κατηγορίες όπου εφαρμόζονται, καθώς και τη διαδικασία μεταγλώττισης των προγραμμάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού
  • Περιγράφουν τα διάφορα είδη προγραμματισμού
  • Περιγράφουν τις αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων
  • Γνωρίζουν τα γενικά διαγράμματα ροής και τα διαγράμματα συστημάτων

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν τις βασικές έννοιες του Προγραμματισμού Υπολογιστών, όπως είναι το πρόβλημα, ο αλγόριθμος και το πρόγραμμα και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την θεωρία Αλγορίθμων και την προγραμματιστική λογική.

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν κάποιες δομές αλγορίθμων, όπως είναι οι δομές ακολουθίας, επανάληψης, επιλογής κ.α., τον τρόπο σύνταξής τους και την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις.

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα μέρη ενός υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές περιγράφοντας το ρόλο του καθενός στην επεξεργασία δεδομένων

Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τύπους και συναρτήσεις στο Excel.

Στο μάθημα οι μαθητές θα γνωρίσουν την κωδικοποίηση και το δυαδικό σύστημα. Θα ανακαλύψουν βήμα - βήμα πως μπορούμε να αναλύσουμε έναν δυαδικό αριθμό χρησιμοποιώντας τα ψηφία του και τις δυνάμεις του δύο και θα αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής και της αναλογικής μορφής.