Bu dersin amacı felsefenin ana konularından biri olan epistemolojinin temel kavramları ,bilginin kaynağı ,bilginin ölçütü,doğru bilginin imkanı bu konulardaki felsefi akımları ve filozofların düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin sonunda  bilgi, felsefesinin temel  problemi ve buna verilen cevaplar hakkında bilgi sahibi olup eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanmak temel hedeftir. 

Kazanımlar:

1.Bilginin oluşum sürecinin farkına varma.

2. Bilgi türlerini ayırt etme

3. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama

4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama.

5. Felsefenin bilgiye bakışını kavrama

6. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama

7. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama.

8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma

 

Süre: 4saat

Hedef Grup: 11. Sınıf