Διαθέσιμα μαθήματα

THERE  ARE LOTS OF UNKNOWN WORDS IN UNIT 3.

IN THIS LESSON YOU CAN LEARN THESE EASILY  .    

                                                                                                     

THE STUDENTS CAN DESCRIBE DAILY ROUTINE ACTIVITIES WITH SIMPLE SENTENCES

At the end of this course, you will be able to describe weather conditions and express your feelings.

You will be able to talk, ask and answer questions about posessions.

At the end of the course, you will be able to give and understand information about wild animals.

At the end of this course, you will be able to express obligation and prohibitions using "have to" and "must".

 • Δημιουργός μαθήματος: Banu Tepe

Can shows ability,request,permission and possibility.

Can't shows inability and inappropriateness.

In this lesson the students will be able to learn comp. adj....

 • Δημιουργός μαθήματος: Banu Tepe

Αυτό-εγγραφή

{mlang TR} Bu ders başlangıç seviyesinde olup ,günlük konuşmalarımızın bir bölümünü oluşturan haftanın günleri,yılın ayları ve mevsimler konusunu içermektedir.

In this lesson students will be able to learn health problems and express their feelings.

At the end of this lesson, students will be able to give, take and understand commands; form and act out affirmative and negative commands.

 • Δημιουργός μαθήματος: Banu Tepe

Students will be able to identify and understand  '' to be''(am, is,are)

The students will be able to use singular and plural nouns

In this lesson the students will be able to learn ''some / Any''

STUDENTS CAN MAKE OFFERS AND THEY CAN LEARN HOW TO ACCEPT OR REFUSE  

 • Δημιουργός μαθήματος: Banu Tepe

THE STUDENTS WILL BE ABLE TO EXPRESS THE VERBS THEY USE IN DAILY LIFE

In this lesson the students will be able to identfy and understand ''there is/there are '' 

At the end of this course the students will be able to express themselves about future plans.

Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

Students will practice using the ''be'' form of simple past tense (was/were) when they talk about a situation in the past in a time before now.

Students will be able to use a series of phrases and simple sentences to describe past events 

At the end of this course Students can ask and answer questions using ''Ever and Never''

Οι μαθητές με το πέρας του μαθήματος   να εξοικειωθούν με τα conditionals (zero, 1st, 2nd, 3rd type), να μάθουν πως σχηματίζονται καθώς επίσης να ενημερωθούν σχετικά με τη χρήση τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να:

 • κατανοήσουν και συνεπώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τις υποθετικές προτάσεις
 • κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των τεσσάρων (4) τύπων υποθετικών προτάσεων
 • χρησιμοποιήσουν αυτους τους τύπους αποτελεσματικά

.

Οι μαθητές με το πέρας του μαθήματος    θα εξοικειωθούν με τον Present Simple και τον Present Continuous και θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Οι μαθητές με το πέρας του μαθήματος    θα εξοικειωθουν με τον Past Simple και Past Continuous και να διακρινουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Οι μαθητές με το πέρας του μαθήματος    θα εξοικειωθούν με τα Question tags και να μάθουν τους κανόνες σχηματισμού το

TARGET GROUP: CEFR LEVEL B1+

TOPIC: Articles: Indefinite and Definite

PREREQUISITES:

 • Students should be able to identify the articles
 • Students should be able to pronounce the articles correctly

OBJECTIVES:

Upon completion of this lesson, students will be able to:

 • define an article
 • identify a definite and an indefinite article
 • use the proper type of article for a given noun in particular contexts

TARGET GROUP: CEFR LEVEL B1+

TOPIC: COLLECTIVE NOUNS

COURSE DURATION: 2 HOURS

 PREREQUISITES:

 • Students should be able to identify and use nouns 

 OBJECTIVES:

 At the end of the lesson, students should be able to

 • Define the noun and give examples
  •          Identify collective nouns
  •          Know and use collective nouns correctly

TARGET GROUP: CEFR LEVEL B1+

TOPIC: NOUNS

COURSE DURATION: 2 HOURS

 PREREQUISITES:

 • Students should be able to identify and use countable and uncountable nouns 

 OBJECTIVES:

 By  the end of the lesson, students should be able to

 • Define the noun and give examples
  •          Identify the different types of nouns
  •          Identify whether a noun is countable or uncountable and form plurals

By the end of the lesson students should be able to:

 • understand how to form the Future Perfect Simple and the Future Perfect Continuous.
 • understand the difference in the use of these tenses.

After this course you will be able to use the future simple and the future continuous correctly.

Target Group CEFR Level: B1

Topic: Indirect Speech

Course duration: 2 hours

Prerequisites: Students need to have knowledge of English verb tenses.

                          Students need to have a good knowledge of English personal

                       Pronouns.

Objectives: By the end of the lesson students will be able to

 • alternate adequately between Direct and Indirect Speech
 • Understand and subsequently use Indirect Speech 

Target Group CEFR Level: B1

Topic: Indirect Speech

Course duration: 2 hours

Prerequisites: Students need to have knowledge of English verb tenses.

                          Students need to have a good knowledge of English personal

                       Pronouns.

Objectives: By the end of the lesson students will be able to

 • alternate adequately between Direct and Indirect Speech statements
 • Understand and subsequently use Indirect Speech 

In the course that follows, you will be introduced to the passive voice and you will eventually learn how to formulate and use it both in written and spoken word.

By the end of the lesson students should be able to:

 • identify whether a verb form is active or passive
 • identify the use of the causative form in sentences
 • turn sentences into the passive or active voice respectively
 • use the causative form inn spoken and written word
 • identify whether the verb of a sentence should be passive or active
 • use the passive voice and the causative correctly and appropriately

Target Group CEFR Level: B1

Topic : Past Tenses II (Past Perfect Simple & Past Perfect Continuous)

Course duration: 2-4 hours

Prerequisites: Students need to know some of the English irregular verbs

Objectives:

By the end of the lesson students will be able to

 • Understand and subsequently use the correct Past Tense
 • Understand the difference between  Past Perfect Simple  and Past Perfect Continuous
 • Use these tenses effectively

Target Group CEFR Level: B1

Topic : Past Tenses I (Past Simple  & Past Continuous)

Course duration: 2-4 hours

Prerequisites: Students need to know some of the English irregular verbs

Objectives:

By the end of the lesson students will be able to

 • Understand and subsequently use the correct Past Tense
 • Understand the difference between  Past Simple and Past Continuous
 • Use these tenses effectively

By the end of the lesson students should be able to:

 • use personal pronouns in the place of a full noun
 • understand the difference between subject and object pronouns
 • learn how to use possessive adjectives, possessive pronouns and the possessive case to talk about ownership or the relationship between people

WHO IS <<MR>> PRESENT CONTINUOUS???

By the end of the lesson students should be able to know:

 • when they have to use the Present Continuous
 • the spelling rules
 • when they have to use the Present Continuous
 • to use the Present Continuous in their everyday speech
 • the verbs that their meaning is changed in simple and continuous forms

PRESENT PERFECT CONTINUOUS: HOW--- WHY ----WHEN ?

 

  WHAT DO YOU KNOW ABOYT SIMPLE PRESENT?

  By the end of the lesson students should be able to know:

  • when they have to use the Simple Present
  • the spelling rules
  • to use the Simple Present in their everyday speech
  • the state verbs and the verbs that their meaning is changed in simple and continuous forms

  By the end of the lesson they should be able to:

  • use the Simple Present Perfect correctly
  • the spelling rules
  • form the past participle of regular and irregular verbs
  • recognize the different use of Simple Present Perfect and Simple Past
  • identify the difference between the phrases : have been to / have gone to / have been in
  • recognize the keywords that demand Simple Present Perfect
  • formulate thePresent Perfect continuous correctly
  • identify the keywords that distinct Present Perfect Continuous from Simple Present Perfect
  • use the tense correctly in spoken and written word

  In this course, learners who work in the hotel industry (more particularly, the receptionists) and want to improve their English in order to communicate with their customers more easily, they will learn how to communicate efficiently and in a basic level on the working environment of a hotel. 

  In this module, learners who work in a bar or nightclub (as a bartender or a waiter/waitress serving alcohol) and want to improve their English in order to communicate with customers better, they will learn how to communicate efficiently and in a basic level on the working environment of a bar. 

  In this course, learners who work in the hotel industry (more particularly, the receptionists) and want to improve their English in order to communicate with their customers more easily, they will learn how to communicate efficiently and in a basic level on the working environment of a hotel. 

  In this course, learners who work in the hotel industry (more particularly, the receptionists) and want to improve their English in order to communicate with their customers more easily, they will learn how to communicate efficiently and in a basic level on the working environment of a hotel.

  Οι μαθητές που θα επισκεφτούν τη σελίδα μας θα ενημερωθούν για τη Μουσική Παιδαγωγική : Σκέψεις και ορισμοί. H σημασία και οι στόχοι της μουσικής παιδείας και εκπαίδευσης.

  Σκοπός του μαθήματος της μουσικής είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των μαθητών και των μαθητριών μέσα από εμπειρίες οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, και συμπεριφορές τους έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω της Μουσικής και να οικοδομήσουν μια δημιουργική δια βίου σχέση με αυτή.

  Η μουσική στη διαφήμιση επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή των καταναλωτών μαθητών σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

  Για να επιτύχει τους σκοπούς της η διαφήμιση  χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη που ασκεί η μουσική στον άνθρωπο.

  Το μάθημα αφορά τους έφηβους για την σημασία της άσκησης και της διατροφής στην καθημερινότητά τους.

  Να επιλέξουν φυσική δραστηριότητα

  Να διατηρούν το βάρος του σε κανονικό επίπεδο.

  Να διακρίνουν τι είναι υγιεινό και τι ανθυγιεινό.

  Να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τις θρεπτικά συστατικά των τροφών.

  Να δημιουργήσουν  κατάλογο με τις υγιεινές τροφές.

  Να αποφεύγουν τις καθιστικές δραστηριότητες, τηλεόραση, Pc).

  Να ερμηνεύουν τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες διαταραχές της παχυσαρκίας.

  Να μετρούν το Δ.Μ.Σ. με μαθηματικό τύπο αλλά και με πρόγραμμα.

  Να γνωρίζουν την ενεργειακή πρόσληψη και την ενεργειακή απώλεια.. 

  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  Σκοπός του μαθήματος της μουσικής και του κινηματογράφου είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των μαθητών και των μαθητριών μέσα από εμπειρίες οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, και συμπεριφορές τους έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές και θεατές , εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω της Μουσικής του Κινηματογράφου και να οικοδομήσουν μια δημιουργική δια βίου σχέση με αυτό.

  Αυτή είναι μια εργαλειοθήκη η οποία αναπτύχθηκε από το Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "Project Press Toolkit".

  Το υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ http://press-project.eap.gr/toolkit

  το μάθημα παρουσιάζει βασικές φράσεις για την επικοινωνία στο νοσοκομειακό περιβάλλον

   

  Σε αυτήν την ενότητα, θα μαθούμε να χρησιμοποιούμε καθημερινές εκφράσεις στο επικοινωνιακό πλαίσιο του εστιατορίου

  το μάθημα παρουσιάζει βασικές φράσεις για την σωστή επικοινωνία μεταξύ πελατών και ρεσεψιονίστ στο ξενοδοχειακό περιβάλλον

  θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τους σωστούς χαιρετισμούς και να παρουσιάζουν τον εαυτό μας.

  το μάθημα παρουσιάζει βασικές φράσεις επικοινωνίας που απαιτούνται για να μετακινείτε με ταξί στην Τουρκία 

  Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε τους κανόνες της αρμονίας φωνηέντων στην τουρκική γλώσσα

  Σκοπός του πρώτου μαθήματος είναι η γνωριμία με την τουρκική γλώσσα. θα γίνει αναφορά στα βασικά της χαρακτηριστικά. Οι μαθητές θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις πρώτες διαφορές με την ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρκικό αλφάβητο. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια για μια πρώτη ανάγνωση των 29 γραμμάτων του τουρκικού αλφάβητου. Θα ακολουθήσουν οι βασικοί κανόνες προφοράς, καθώς και γενικές πληροφορίες για τους αριθμούς.

  Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για τις πρωτείνες τους υδατάνθρακες και τις λιπαρές ουσίες.Θα δούμε σε ποίες τροφές βρίσκονται και θα ανακαλύψουμε την θρεπτική τους αξία.

  Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει το μοντέλο της Μεσογειακής διατροφής καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για την υγεία του ανθρώπου.

  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα μικροθρεπτικά συστατικά των τροφών σε ποιές τροφές βρίσκονται καθώς και την θρεπτική τους αξία

  Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε για πρώτες βοήθειες. τι είναι οι πρώτες βοήθειες, από ποιους μπορούν να δοθούν, τι χρειάζεται να γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση, πως πρέπει να αντιδρούμε. 

   

  Bu dersin sonunda öğrenciler eş anlamlı,zıt anlamlı kelimeleri anlayıp somut ve soyut sözcükleri ayırt edeceklerdir.

  Bu dersin sonunda öğrenciler gerçek-mecaz-yan ve terim anlamlı sözcükleri ayırt edebileceklerdir.

  Bu dersin sonunda öğrenci yapım ekiyle çekim ekini ayırt etmeyi öğrenir.

  Bu dersin bitiminde öğrenciler Anlatım Biçimlerini öğrenecektirler.

  Bu dersin bitiminde öğrenciler atasözlerinin kullanılış amacını öğreneceklerdir.

  Bu dersin sonunda öğrencilerin düzgün cümle kurmaları, cümle ögelerini bulabilme ve söz diziminin doğru kullanabilmeleri bu konunun temel amaçları arasındadır.

  Bu dersin sonunda öğrenciler fiilimsileri kavrayarak işlevine uygun şekilde kullanır.

  Bu dersin sonunda öğrenciler  Türkçenin ses kavramları, ünlü ve ünsüz ses olayları, ses uyumlarını öğrenir.

  Bu dersin sonunda öğrenciler yapısına göre sözcükleri öğreneceklerdir.

  Bu ders sonunda öğrenciler yazım kurallarını kavrar ve günlük hayatta kurallara uygun olarak kullanır.

  Bu dersin sonunda öğrenciler zarf ve zarf türlerini öğreneceklerdir.

  {Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου Άρτας θα μπορούν να δημιουργούν μαθήματα στην πλατφόρμα ese.

  Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν την έννοια του τριγώνου (κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία του) καθώς και τα είδη του.

  Θα εμπεδώσουν τις έννοιες της ισότητας τριγώνων, καθώς και τα κριτήρια ισότητας τριγώνων.

  Ακόμα θα γνωρίσουν την έννοια του γεωμετρικού τόπου.

  •  Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. Üstlü denklemlerin logaritma kullanılarak çözümü yapılır.
  •  Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modelleme ve problem çözmede kullanır. 
  • Nüfus artışı, bakteri popülasyonu, Moore yasası, bileşik faiz, radyoaktif madde lerin bozunumu (yarı ömür), fosil yaşlarının tayini, deprem şiddeti (Richter ölçe ği), pH değeri, ses şiddeti (desibel) vb. örnekler bağlamında üstel büyüme/azalma veya logaritmik ölçek ile modellenebilecek problem durumlarına yer verilir

  Öğrenciler bu dersimizde birden fazla kökü olan denklemleri çözmeyi öğrenecekler.

   Bu ders ile öğrenciler

  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleyebileceklerdir.

  Bu dersin sonunda örenciler birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini, aralık kavramını ve çözüm kümesini öğreneceklerdir.

  Dersin sonunda öğrenci  belirli integrali modellemede ve problem çözmede kullanabilecektir.

  Bu dersin sonunda öğrenciler bir doğal sayıyı çarpanlarına ayırır ve bu doğal sayının katlarını belirler.

  Dersin sonunda öğrenci  merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini yazar ve denklemi verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumunu belirleyip işlemler  yapar.

  Bu dersin sonunda öğrenciler özel sayı dizileri ve dizilerle ilgili yapılacak olan işlemleri öğrenirler.

  Bu dersin sonunda öğrenciler doğrunun eğimini açıklayacak ve doğrusal denklemleri, grafikleri ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirebilecektir.

  Bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal denklem sistemlerinde bir değişkeni diğeri cinsinden ifade eder  ve bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü yapar.

  Bu dersin sonunda öğrenciler nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturabilir. .

  Bu dersin sonunda öğrenciler

  İki doğal sayının en büyük ortak böleni ve en küçük ortak katını hesaplayabilirler.

  Το Μάθημα αναφέρεται στις βασικές έννοιες της Στατιστικής και στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων με διαγράμματα και πίνακες. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Γ' Λυκείου των ΕΠΑΛ αλλά και των Γενικών Λυκείων. Επίσης το  μάθημα απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι θελουν να αποκτήσουν και μια γενική γνώση σε θέματα παρουσίασης στατιστικών δεδομένων.

  Bu dersin sonunda 2. dereceden fonksiyonların grafiklerini çizebileceksiniz. 

  Öğrenci bu derste köklü sayıları ve köklü sayılarla işlem yapmayı öğrenir..

  Bu dersin sonunda öğrenciler modüler aritmetik ile ilgili işlemler ve tekrar eden örüntüleri yorumlamayı öğrenirler.

  Bu dersin sonunda öğrenciler bir olaya ait olası durumları belirleyebilecek ve basit olayların olma olasılığını hesaplayabilecek duruma gelecektir.

  Αυτό-εγγραφή

  Bu derste öğrenci ondalık sayıları​ ve ondalık sayılarda​ işlem yapmayı öğrenir.

  Bu dersin sonunda öğrenci bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olduğunu keşfederek Pisagor bağıntısını oluşturacak ve bu bağıntıyla ilgili problemleri çözecektir.

  Bu derste öğrenci rasyonel sayıları ve rasyonel sayılarda işlem yapmayı öğrenir.

  bu dersin sonunda öğrenciler türev alma kuralları ve türevin hayatımızdaki yeri ile ilgili bilgi ve yorumları öğrenecekler.

  Bu ders ile öğrenciler üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirebilecektir.

  Αυτό-εγγραφή

  Öğrenciler bu dersin sonunda üslü sayılarla işlem yapmayı ve üslü ifadeleri içeren denklemleri çözmeyi  öğrenir.

  ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε πως παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε ευθείες που τις τέμνουν.,επίσης πως διαιρούμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ν ίσα τμήματα.

  Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα μάθουν για τα πολύγωνα και ειδικότερα για τα κανονικά, πως κατασκευάζονται και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων τους. 

  Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την παραβολή y equals a x squared.  

  Εφαπτομένη- ημίτονο- συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου.

  Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους καταρτιζόμενους ικανούς να δημιουργούν μαθήματα, εύκολα και απλά σε ένα περιβάλλον διαχείρισης μάθησης. Ότανοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν τις ενότητες του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • πως να χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον διαχείρισης μάθησης ως εργαλείο προκειμένου να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία εποτελεσματικά και αποδοτικά.
  • πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πλαταφόρμας διαχε΄ρισης μάθησης προκειμένου να κάνουν ελκυστικότερη τη μάθηση για τους καταρτιζόμενους.
  • πως να χρησιμοποιούν την επαγωγικότητα και τη δημιουργικότητα προκειμένου να εμπλέξουν τους καταρτιζόμενους στη μαθησιακή διαδικασία.

   

  Sevgili Velilerimiz , Bu bölümde sizin eğitimden, öğretmenden ve çocuğunuzdan beklentilerinizle ilgili bir anket formu bulunmaktadır. Soruları samimi bir şekilde cevaplamanızı rica ediyoruz. Sonuçlar genel olarak değerlendirilecektir. 

  Sayın Veli ! Bu bölümde ergenlik dönemi gelişim özellikleri ve sorunları ve çözüm önerileri üzerine videolar bulacaksınız. 

  Merhaba sevgili Öğrenciler,

  Bu içerikte öncelikle akademik motivasyon ölçeği anketini cevaplandırmanız istenmektdir. Daha sonra konuyla ilgili video ve makalemizi okuyabilirsiniz.

  Merhaba Sevgili öğrenciler, bu bölümde etkili ve verimli çalışmanın ne olduğu etkili ve verimli çalışma yöntemleri ile ilgili video ve makalemiz bulunmaktadır. 

  Merhaba sevgili öğrenciler ! Hepimizin sık sık karşılaştığı temel problemlerden birisi ''hangi derse nasıl çalışmalıyım'' Bu bölümde sizin için tüm derslere nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili bilgileri ders ders bulacaksınız. Keyifli Okumalar.

  Merhaba sevgiler öğrenciler,  Ders çalışırken dikkat sorunumu yaşıyorsunuz . Bir türlü bir işe odaklanamıyor musunuz? Doğru yerdesiniz. Bu bölümde Dikkat dağınıklığı nedir?,Neden kaynaklanır çözüm yolları nelerdir? sorularının cevabını bulacaksınız.

  Merhaba gençler . Bu bölümde öğrenme nedir? Kalıcı öğrenme nasıl gerçekleşir? Hafıza bellek kuvvetlendirme nasıl olur bunlarla ilgili, bilgiler bulacaksınız?

  MERHABA öĞRETMENİM , Bu bölümde öğrencilerinizde nasıl motivasyon geliştirebileceğinizle ilgili bilgiler bulacaksınız. 

  το μαθημα αναφερεται σε βασικες εννοιες του φυτικου κυτταρου  και απευθυνεται σε μαθητες της Γ γυμνασιου

  Bu ders sonunda öğrenci bilimsel bilgi, biyoloji ve bilimsel çalışma basamaklarını kavrar ve özelliklerini açıklar.

  • Bu dersin sonunda öğrenciler hücre, beslenme, hareket,üreme,boşaltım, adaptasyon, anabolizma, katabolizma terimlerini kavrayacaklar.
  • Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirleyecekler.

              Lac operon

  • genes of lac operon
  • regulatory sequences in lac operon
  • how the lac operon works
  • the importance of lac operon in E. coli 
  • where and why are operons present?

  χαμόγελο

  Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması

  Hayvanlar; omurgasızlarilkel kordalılar ve omurgalılar olmak üzere üç grupta incelenir.

  A. Omurgasız Hayvanlar

  Yapılarında çoğunlukla bir iç iskelet bulunmaz. Bazılarında vücudun dış kısmını örten ve destekleyen dış iskelete rastlanır. Embriyonik dönemde solungaç yarığı ve yaşamlarının hiçbir evresinde, vücuda desteklik sağlayan sırt ipliği (notokord) bulunmaz. Genellikle açık dolaşım görülür.

  Omurgasız Hayvanlar; süngerler, sölenterler solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisidikenliler şeklinde gruplandırılır.

  HUCRE ÇESITLERINI ÖGRENIR

  HUCRENIN ORGANELLERINI VE GOREVLERINI OGRENIR

                 Οπερόνιο Λακτόζης

  • Ποια είναι τα γονίδια που περιλαμβάνει
  • Ποιες είναι οι ρυθμιστικές του αλληλουχίες
  • Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του
  • Ποια η σημασία του για την επιβίωση του βακτηρίου 
  • Πού και γιατί υπάρχουν οπερόνια

  Βιολογία Προσανατολισμού - Γ΄Λυκείου

  χαμόγελο

  ασκηση ζ κυττ

  Η αντιγραφή του DNA βήμα - βήμα:

  • Γιατί ο τρόπος αντιγραφής του DNA χαρακτηρίζεται ημισυντηρητικός;
  • Πώς ξεκινά, προχωρά και ολοκληρώνεται η αντιγραφή;
  • Ποια ένζυμα συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιγραφής και ποιος ο ρόλος του κάθε ενζύμου;
  • Πώς εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση της αντιγραφής με όσο το δυνατό λιγότερα λάθη;

  χαμόγελο

  Antropi Teach Fatih programının kullanımını öğrenebilirsiniz.

  EBA, EBA Ders ve İnternet üzerinde yayımlanan, ders etkinliklerinde kullanabileceği materyalleri arar, bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer,

  Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

  Bu eğitimde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tanıma ve kullanma hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

  Fatih Projesi kapsamında kurulan Etkileşimli Tahta kullanımını öğrene bilirsiniz..

  AtilaET

  Bu dersin sonunda öğretmenler Etkileşimli Tahta kullanımını öğreneceklerdir.

  Bu dersi tamamlayan her kursiyer,

  • Eğitimde Fatih Projesinin amacını, kapsamını ve beklentilerini bilir,

  Materyalleri arar, bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer,
  Seçilen materyal üzerinde değişiklik/düzenleme yapar,

  Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

  Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε την ορμή, την αρχή διατήρησης της ορμής και την εφαρμογή της στις κρούσεις

  Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την έννοια της δύναμης, με τη σύνθεση δυνάμεων και ειδικότερα με τον υπολογισμός της συνισταμένης δύναμης δυνάμεων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

  Στο μάθημα αυτό θια ασχοληθούμε με τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα. Θα μάθουμε να προσδιορίζουμε την επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα και θα προβλέπουμε την κίνηση του σώματος με βάση την αρχική κινητική κατάσταση του σώματος και τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω του.

  Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε την αδράνεια, μια ιδιότητα της ύλης και  θα μάθουμε τον 1ο Νόμο του Νεύτωνα

  Bu ünitede öğrenciler

  1-Bilim ve fizik dersini tanırlar,

  2- Niçin fizik okuyorum sorusuna cevap bulurlar,

  3- Fiziğin hangi alanlarla uğraştığını ve günlük hayatla fizik ilişkisini çözerler,

  4- Fizikte kullanılan büyüklükler nelerdir,

  5- Fizikte modellemenin önemi ve fizikte matematiğin kullanımı konularını kavrarlar.

  6- Konu kavrama testleri ile konu pekiştirilir

  Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.

  kuvvet duran cisimleri harekete geçiren etkidir

  aynalar

  ışık nedir

  nasıl görürüz

  bir resim ...kursun  içeriğini anlatan resim

  en az üç cümle yazın

  Σε αυτό το μάθημα θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθεια μιας προσομοίωσης, να καταλάβουμε:

  • ποια διαλύματα λέγονται όξινα και ποια βασικά ,
  • την εξάρτηση που έχει το pH με τη συγκέντρωση των Η3Ο+ 
  • πως μεταβάλλεται το pH ενός όξινου και ενός βασικού διαλύματος κατά την αραίωση 

  Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Iridium Chemistry Lab, θα παρασκευάσουν και θα μελετήσουν τις ιδιότητες των ρυθμιστικών διαλυμάτων. Επίσης θα οδηγηθούν στην απόδειξη του τύπου των Henderson - Ηasselbach.

  Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι οι δείκτες, πως λειτουργούν,θα γνωρίσουμε κάποιους από τους ποιο συνηθισμένους δείκτες που χρησιμοποιούμε σε ένα εργαστήριο  και τέλος θα αναφερθούμε στην χρησιμότητά τους.

  Bu ders sonunda öğrenciler;

  -Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder,

  -Asitlerin ve bazların gündelik hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar,

  -Asitlerin ve bazların endüstrideki kullanım alanlarına örnek verir.

  Bu dersin sonunda öğrenci gündelik hayatta karşılaştığı karışımları homojen yada heterojen olarak nasıl ayırt edeceğini öğrenirler. Karışımları boyut temeline göre sınıflandırmayı ve çözeltinin diğer karışımlardan farkını anlarlar.

  Bu ders sonunda öğrenci;

  Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır,

  Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikleri açıklar,

  Bu ders sonunda öğrenci;

  -Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıkları fark eder.

  -Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir

  -Element ve bileşik kavramlarının örnekler kullanarak ilişkilendirir.

  Bu ders sonunda öğrenci antik çağlarda insanların maddeye bakış açısını kavrar. Simya ve kimya kavramlarının ortak ve farklı yönlerini değerlendirir.

  Bu ders sonunda öğrenci;

  -İyonik Bağın oluşumunu atomlar arası elektron alışverişi ile ilişkilendirir.

  -Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması ile ilişkilendirir.

  Προκειμένου να γνωρίζουμε καλύτερα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, πώς πρέπει να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των στοιχείων σε μια περίοδο ή μια ομάδα.

  Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι η ογκομέτρηση, τι είναι το ισοδύναμο σημείο και τι το τελικό σημείο και έπειτα θα προσδιορίσουμε τις συγκεντρώσεις ενός διαλύματος ασθενούς οξέος με τη βοήθεια ισχυρής βάσης και ενός διαλύματος  ασθενούς βάσης με τη βοήθεια πρότυπου διαλύματος ισχυρού οξέος.

    

  Bu dersin amacı felsefenin ana konularından biri olan epistemolojinin temel kavramları ,bilginin kaynağı ,bilginin ölçütü,doğru bilginin imkanı bu konulardaki felsefi akımları ve filozofların düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin sonunda  bilgi, felsefesinin temel  problemi ve buna verilen cevaplar hakkında bilgi sahibi olup eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanmak temel hedeftir. 

  Kazanımlar:

  1.Bilginin oluşum sürecinin farkına varma.

  2. Bilgi türlerini ayırt etme

  3. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama

  4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama.

  5. Felsefenin bilgiye bakışını kavrama

  6. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama

  7. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama.

  8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma

   

  Süre: 4saat

  Hedef Grup: 11. Sınıf 

  Sorguya Çekilmemiş Bir Hayat Yaşamaya Değmez

                                                    SOKRATES

  Amaç : Bu kursun sonunda ,antik yunan felsefesinin temel özellikleri ve maddi töz arayışını öğrenmiş olacak. Döneme damga vurmuş filozoflarını ve düşünceleri hakkında geniş bilgi sahibi olacak .

  KAZANIMLAR

  1-İlkçağ filozoflarının felsefi düşünceleri hakkında çıkarımda bulunur.

  2-ilkçağ felsefesinde ki düşünceleri  ve dayanakları argümanları değerlendirir.

  Sınıf :11.sınıf

  Süre:2

  Bu dersin sonunda öğrenciler kişilik konusundaki görüşleri öğrenir

  SÜRE: 1 Ders Saati

  HEDEF GRUP: Tüm öğrenciler

  AMAÇ: 

  KAZANIMLAR:

  • Klasik koşullanmada öğrenmeyi irdeler,
  • Klasik koşullanma öğrenmeyi tanımlar
  • Bu öğrenmedeki stratejileri bilir ve bunlardan yararlanır,
  • Uyarıcı genellemesini anlatır,

   

  LEARNING OBJECTIVE (ÖĞRENME HEDEFLERI):

  • Öğrenilmiş davranışlardan klasik koşullanmayı kullanır.
  • Koşullanma süreçleri

  LEARNING OUTCOMES (ÖĞRENME ÇIKTILARI):

  Öğrenciler:

  • Öğrenmeler içindeki klasik koşullanmaları çözebilir

  EXTRA MATERIALS (EKSTRA MATERYALLER):

  Eğitim videoları

  BACKGROUND KNOWLEDGE (GEÇMIŞ/ESKI BILGILER):

  Öğrenme nedir nasıl gerçekleşir,

  Ne çeşit öğrenme türleri vardır

  BEGINNING THE LESSON (DERS BAŞLANGICI): (10 dk.)

  • Öğrencileri, selamlamak güncel konularla ilgili konuşmak
  • Görseller göstererek dikkati toplamak

  PRESENTATION AND PRACTICE (SUNUM VE ETKINLIK) 30 dk.)

  • Dersin videosunu göstermek sorular sormak.

   Bu dersin sonun da öğrenciler önerme ve önerme türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.  Hangi cümlelerin önerme hangilerinin önerme olmadığını bilir ve önerme çeşitlerini sınıflandırabilirler.

   Bu dersin sonunda öğrenciler karşı olum çıkarımlarını analiz edebilecek, verilen bir önermenin eşdeğerini oluşturabilecek yeterliliğe sahip olacaklardır.

   

  DERSİN  AMACI: Bu dersin sonunda öğrenciler psikoloji biliminin ne olduğu ,bilim olma süreci ,tarihsel gelişimi ,psikolojinin ölçütleri ve amaçları ,araştırmalarda kullanılan yöntem teknik  ,psikolojinin alt dalları,psikolojide yaklaşımlar, hakkında bilgi sahibi olur.

  KAZANIMLAR:

  1. Psikolojinin konusunu kavrar.

  2. Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar.

  3. Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar.

  5. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır

  6-.Psikolojinin alt dallarını bilir

  7-Psikolojideki yaklaşımları bilir.

   

  SÜRE: 3 ders saati

  HEDEF GRUP: 10.SINIF 

  Bu dersin sonunda öğrenciler  psikolojinin alt dalları ve kullandığı yöntemlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

  1

  Παρουσίαση της πόλης μας της Άρτας στην διαδρομή της στον χρόνο από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

  Να γνωρίσουμε πως γεννήθηκε η Δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα και γιατί θεωρείται μέχρι σήμερα το τελειότερο πολίτευμα.

  Παρουσίαση μιας μαύρης σελίδας στην ιστορία της ανθρωπότητας

  Θα παρακολουθήσουμε την έναρξη, την κλιμάκωση και την κορύφωση του πρώτου "εμφυλίου" πολέμου στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα.

  Παρουσίαση του Τρωικού Πολέμου ως μύθο του Ομήρου, όπως παρουσιάστηκε στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, και ως ιστορικό γεγονός.

  Ticaret ve altın işlemeciliğiyle zenginleşmiş savaşçı ve tarihin en acımasız uygarlığı

  Tarıma verdikleri değerle zenginleşmiş bir uygarlık ve Eşek Kulaklı Midas'ın ülkesi  

  İyonlar'ın dünya tarihi açısından yeri ve önemini kavrar.

  İlk parayı kullanan, zenginlik sembolü Karun'un ülkesi