Διαθέσιμα μαθήματα

Wild Animals

Wild Animals

At the end of the course, you will be able to give and understand i...
Course

Weather and Emotions

Weather and Emotions

At the end of this course, you will be able to describe weather con...
Course

έχω

έχω

You will be able to talk, ask and answer questions about posessions.
Course

ADVERBS AND EXPRESSIONS OF FREQUENCY

ADVERBS AND EXPRESSIONS OF FREQUENCY

Course
Αυτό-εγγραφή

PREPOSITIONS OF TIME - IN/ON/AT

PREPOSITIONS OF TIME - IN/ON/AT

Course
Αυτό-εγγραφή

{mlang TR} Bu ders başlangıç seviyesinde olup ,günlük konuşmalarımı...
Course

There is /There are

There is /There are

In this lesson the students will be able to identfy and understand ...
Course

Some /Any

Some /Any

In this lesson the students will be able to learn ''some / Any''
Course

present form of ''to be''

present form of ''to be''

Students will be able to identify and understand  '' to be''(am, is...
Course
Αυτό-εγγραφή

βαθμός 8 με 3 "cookıng"

βαθμός 8 με 3 "cookıng"

THERE  ARE LOTS OF UNKNOWN WORDS IN UNIT 3. IN THIS LESSON YOU C...
Course

Singular Plural Nouns

Singular Plural Nouns

The students will be able to use singular and plural nouns
Course
Αυτό-εγγραφή

COMPERATIVE ADJECTIVES

COMPERATIVE ADJECTIVES

In this lesson the students will be able to learn comp. adj....
Course

Health Problems

Health Problems

In this lesson students will be able to learn health problems and e...
Course
Αυτό-εγγραφή

Imperatives

Imperatives

At the end of this lesson, students will be able to give, take and ...
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

υποχρέωση

υποχρέωση

At the end of this course, you will be able to express obligation a...
Course

GRADE 8 - UNIT 8 - CHORES

GRADE 8 - UNIT 8 - CHORES

Course
Αυτό-εγγραφή

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS

STUDENTS CAN MAKE OFFERS AND THEY CAN LEARN HOW TO ACCEPT OR REFUSE  
Course
Αυτό-εγγραφή

THE VERBS USED GENERALLY

THE VERBS USED GENERALLY

THE STUDENTS WILL BE ABLE TO EXPRESS THE VERBS THEY USE IN DAILY LIFE
Course
Αυτό-εγγραφή

απλός ενεστώτας

απλός ενεστώτας

THE STUDENTS CAN DESCRIBE DAILY ROUTINE ACTIVITIES WITH SIMPLE SE...
Course

In this course, the students will practice using the ''be'' form of...
Course

CAN/CAN'T

CAN/CAN'T

Can shows ability,request,permission and possibility. Can't shows ...
Course

• Question tags

• Question tags

..
Course

• Past Simple vs Past Continuous

• Past Simple vs Past Continuous

..
Course

Present Simple vs Present Continuous

Present Simple vs Present Continuous

.
Course

CONDITIONALS

CONDITIONALS

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται...
Course

SIMPLE PRESENT

SIMPLE PRESENT

WHAT DO YOU KNOW ABOYT SIMPLE PRESENT?
Course

Simple Present

Simple Present

By the end of the lesson students should be able to know: when t...
Course

PRESENT CONTINUOUS TENSE

PRESENT CONTINUOUS TENSE

WHO IS <<MR>> PRESENT CONTINUOUS???
Course

Present Continuous

Present Continuous

By the end of the lesson students should be able to know: when t...
Course

Simple Present Perfect - Present Perfect Continuous

Simple Present Perfect - Present Perfect Continuous

By the end of the lesson they should be able to: use the Simple ...
Course

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS: HOW--- WHY ----WHEN ?
Course

present perfect tenses

present perfect tenses

Course

Types of Nouns

Types of Nouns

Course

TYPES OF RELATIVE CLAUSES

TYPES OF RELATIVE CLAUSES

Course

Other ways of expressing the future

Other ways of expressing the future

Course
Αυτό-εγγραφή

RELATIVE PRONOUNS/ADVERBS AND RELATIVE CLAUSES

RELATIVE PRONOUNS/ADVERBS AND RELATIVE CLAUSES

 
Course

Future Simple and Continuous

Future Simple and Continuous

After this course you will be able to use the future simple and the...
Course

Past Perfect Simple & Past Perfect Continuous

Past Perfect Simple & Past Perfect Continuous

Target Group CEFR Level: B1 Topic : Past Tenses II (Past Perfect S...
Course
Αυτό-εγγραφή

INTRODUCTION TO THE PASSIVE VOICE

INTRODUCTION TO THE PASSIVE VOICE

In the course that follows, you will be introduced to the passive v...
Course

Past Simple and Past Continuous

Past Simple and Past Continuous

Target Group CEFR Level: B1 Topic : Past Tenses I (Past Simple  &a...
Course

Personal Pronouns – Possessives – Possessive Case

Personal Pronouns – Possessives – Possessive Case

By the end of the lesson students should be able to: use persona...
Course

Passive Voice

Passive Voice

By the end of the lesson students should be able to: identify wh...
Course

Future Perfect Simple and Continuous

Future Perfect Simple and Continuous

By the end of the lesson students should be able to: understand ...
Course

Υποθετικός λόγος Θεωρία & Πράξη

Υποθετικός λόγος Θεωρία & Πράξη

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να: κα...
Course
Αυτό-εγγραφή

Time Expressions in Present Perfect Tense

Time Expressions in Present Perfect Tense

At the end of this course Students can ask and answer questions usi...
Course

Future tense ''Be Going To ''

Future tense ''Be Going To ''

At the end of this course the students will be able to express them...
Course

Hotel and Catering Industry-English for receptionists-3

Hotel and Catering Industry-English for receptionists-3

In this course, learners who work in the hotel industry (more parti...
Course

Hotel and Catering Industry-English for receptionists-2

Hotel and Catering Industry-English for receptionists-2

In this course, learners who work in the hotel industry (more parti...
Course

Hotel and Catering Industry English for receptionists-1

Hotel and Catering Industry English for receptionists-1

In this course, learners who work in the hotel industry (more parti...
Course

Hotel and Catering Industry-English for bartenders-2

Hotel and Catering Industry-English for bartenders-2

In this module, learners who work in a bar or nightclub (as a barte...
Course

Departments and Staff

Departments and Staff

Course

2ος Νόμος του Νεύτωνα

2ος Νόμος του Νεύτωνα

Στο μάθημα αυτό θια ασχοληθούμε με τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα. Θα μάθο...
Course

Αδράνεια - 1ος Νόμος του Νεύτωνα

Αδράνεια - 1ος Νόμος του Νεύτωνα

Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε την αδράνεια, μια ιδιότητα της ύλης κ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Δύναμη - Συνισταμένη Δύναμη

Δύναμη - Συνισταμένη Δύναμη

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την έννοια της δύναμης, με τη σύν...
Course
Αυτό-εγγραφή

Ορμή και Διατήρηση της Ορμής

Ορμή και Διατήρηση της Ορμής

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε την ορμή, την αρχή διατήρησης της ορ...
Course

Optik

Optik

ışık nedir nasıl görürüz bir resim ...kursun  içeriğini anlatan r...
Course

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

Bu ünitede öğrenciler 1-Bilim ve fizik dersini tanırlar, 2- Niçin...
Course

optik

optik

aynalar
Course

kuvvet ve hareket

kuvvet ve hareket

kuvvet duran cisimleri harekete geçiren etkidir
Course

μίγματα

μίγματα

Bu ders sonunda öğrenci; Karışımları niteliklerine göre sınıflandı...
Course

Δείκτες

Δείκτες

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι οι δείκτες, πως λειτουργούν...
Course

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ - ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ - ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι η ογκομέτρηση, τι είναι το ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Heterojen Karışımlar

Heterojen Karışımlar

Bu dersin sonunda öğrenci gündelik hayatta karşılaştığı karışımları...
Course
Αυτό-εγγραφή

Kimya Nedir?

Kimya Nedir?

Bu ders sonunda öğrenci antik çağlarda insanların maddeye bakış açı...
Course
Αυτό-εγγραφή

Οξέα και βάσεις

Οξέα και βάσεις

Σε αυτό το μάθημα θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθεια μιας προσομοίωσης...
Course
Αυτό-εγγραφή

Ρυθμιστικά Διαλύματα

Ρυθμιστικά Διαλύματα

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού I...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Bu ders sonunda öğrenci; -İyonik Bağın oluşumunu atomlar arası e...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΗΜΕΙΑΣ

Bu ders sonunda öğrenci; -Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihs...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΟΞΕA ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ

ΟΞΕA ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ

Bu ders sonunda öğrenciler; -Asitleri ve bazları gündelik deneyiml...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Προκειμένου να γνωρίζουμε καλύτερα τα στοιχεία του περιοδικού...
Course

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 8.Sınıf

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 8.Sınıf

Bu dersin sonunda öğrenciler nokta, doğru parçası ve diğer düzlemse...
Course

Aralarında Asal Sayılar 8.Sınıf

Aralarında Asal Sayılar 8.Sınıf

Course

Ebob Ekok 8. Sınıf

Ebob Ekok 8. Sınıf

açıklama
Course

Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών

Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών

Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε πως παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήμα...
Course

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Εφαπτομένη- ημίτονο- συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου.
Course

Σεμινάριο e-plat 1ο Γυμνάσιο Άρτας

Σεμινάριο e-plat 1ο Γυμνάσιο Άρτας

{Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμ...
Course

Τριγωνική ανισότητα

Τριγωνική ανισότητα

Bu ders ile öğrenciler üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya f...
Course

Çemberin Analitik İncelenmesi

Çemberin Analitik İncelenmesi

Dersin sonunda öğrenci  merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denkle...
Course
Αυτό-εγγραφή

Λογαριθμικές Ανισότητες

Λογαριθμικές Ανισότητες

 Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümele...
Course
Αυτό-εγγραφή

Πιθανότητα

Πιθανότητα

Bu dersin sonunda öğrenciler bir olaya ait olası durumları belirley...
Course
Αυτό-εγγραφή

2. DERECEDEN DENKLEMLER

2. DERECEDEN DENKLEMLER

Öğrenciler bu dersimizde birden fazla kökü olan denklemleri çözmeyi...
Course

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Course
Αυτό-εγγραφή

Κανονικά Πολύγωνα

Κανονικά Πολύγωνα

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα μάθουν για τα πολύγωνα και ειδικό...
Course

Δεξιά καμπύλη

Δεξιά καμπύλη

Bu dersin sonunda öğrenciler doğrunun eğimini açıklayacak ve doğrus...
Course

Belirli İntegral Uygulamları

Belirli İntegral Uygulamları

Dersin sonunda öğrenci  belirli integrali modellemede ve problem çö...
Course
Αυτό-εγγραφή

Πυθαγόρειος σύνδεσμος

Πυθαγόρειος σύνδεσμος

Bu dersin sonunda öğrenci bir dik üçgende dik kenarların uzunluklar...
Course
Αυτό-εγγραφή

Doğrusal Denklemler 8. Sınıf

Doğrusal Denklemler 8. Sınıf

Bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal denklem sistemlerinde bir değ...
Course

Diziler

Diziler

Bu dersin sonunda öğrenciler özel sayı dizileri ve dizilerle ilgili...
Course

Türev

Türev

bu dersin sonunda öğrenciler türev alma kuralları ve türevin hayatı...
Course

Modüler Aritmetik

Modüler Aritmetik

Bu dersin sonunda öğrenciler modüler aritmetik ile ilgili işlemler ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Basit Eşitsizlikler

Basit Eşitsizlikler

Bu dersin sonunda örenciler birinci dereceden eşitsizliğin özellikl...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

Το Μάθημα αναφέρεται στις βασικές έννοιες της Στατιστικής και στην ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Bu derste öğrenci ondalık sayıları​ ve ondalık sayılarda​ işlem yap...
Course

Bu derste öğrenci rasyonel sayıları ve rasyonel sayılarda işlem yap...
Course

Öğrenci bu derste köklü sayıları ve köklü sayılarla işlem yapmayı ö...
Course

ΤΡΙΓΩΝΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΤΡΙΓΩΝΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν την έννοια του τριγώνου (κύρ...
Course
Αυτό-εγγραφή

İkinci Dereceden fonksiyonların Grafikleri

İkinci Dereceden fonksiyonların Grafikleri

Bu dersin sonunda 2. dereceden fonksiyonların grafiklerini çizebile...
Course
Αυτό-εγγραφή

Öğrenciler bu dersin sonunda üslü sayılarla işlem yapmayı ve üslü i...
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf

Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf

Bu dersin sonunda öğrenciler bir doğal sayıyı çarpanlarına ayırır v...
Course

Üstlü sayılar

Üstlü sayılar

Course

POLİNOMLAR

POLİNOMLAR

Bu kursta polinom kavramını,polinomlarda işlem yapmayı öğreneceksiniz.
Course

ESE management

ESE management

Course

Δημιουργείστε ένα μάθημα σε περιβάλλον διαχείρισης μάθησης

Δημιουργείστε ένα μάθημα σε περιβάλλον διαχείρισης μάθησης

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους καταρτιζόμενους...
Course
Αυτό-εγγραφή

Eğitim Bilişim Ağı_Eğitim

Eğitim Bilişim Ağı_Eğitim

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve...
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

Etkileşimli Tahta Faz 2

Etkileşimli Tahta Faz 2

Bu dersin sonunda öğretmenler Etkileşimli Tahta kullanımını öğrenec...
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

FATİH Projesi

FATİH Projesi

Bu dersi tamamlayan her kursiyer, Eğitimde Fatih Projesinin am...
Course

Etkileşimli Tahta

Etkileşimli Tahta

Fatih Projesi kapsamında kurulan Etkileşimli Tahta kullanımını öğre...
Course

Antropi Teach Fatih

Antropi Teach Fatih

Antropi Teach Fatih programının kullanımını öğrenebilirsiniz.
Course

Eğitim Bilişim Ağı (Eba)

Eğitim Bilişim Ağı (Eba)

EBA, EBA Ders ve İnternet üzerinde yayımlanan, ders etkinliklerinde...
Course

Materyal Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme

Materyal Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme

Materyalleri arar, bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer,Seçi...
Course
Αυτό-εγγραφή

Söz Sanatları

Söz Sanatları

Bu derste söz sanatları   şiir örnekleri üzerinden anlatılacaktır.
Course

şiir ( Şiir türleri ,şiirle ilgili genel kavramlar)

şiir ( Şiir türleri ,şiirle ilgili genel kavramlar)

Bu derste şiir hakkında genel bir bilgilenme gerçekleşecek. Şiir tü...
Course

Şiirde Ahenk

Şiirde Ahenk

Şiirde redif,uyak, ulama gibi ahenk unsurları işlenecektir.
Course

,

,

Hikayenin yapı unsurları - kişi,yer,zaman,olay ve anlatıcı- işlenec...
Course
Αυτό-εγγραφή

Deneme

Deneme

Bu dersin sonunda deneme türü tanıtılmış olacaktır.
Course

Fecriati Edebiyatı

Fecriati Edebiyatı

Bu dersin sonunda öğrenciler Fecriati Döneminin özelliklerini ve sa...
Course

Geçiş Dönemi Eserleri

Geçiş Dönemi Eserleri

Bu dersin sonunda öğrenciler Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlay...
Course
Αυτό-εγγραφή

Bağlaç

Bağlaç

Bağlaçlar açıklanacak.
Course

Dilin işlevi 1

Dilin işlevi 1

Süre: 1 saat Hedef Kitle: b 'kıdemli öğrenciler CEFR Seviyesi: A2...
Course
Αυτό-εγγραφή

Edat (ilgeç)

Edat (ilgeç)

Süre: 2 ders saati. Hedef grup: 10. sınıf (EQF Level 2) NQF Lev...
Course

Fiil (eylem)

Fiil (eylem)

Bu dersin sonunda öğrenciler metin içinde fiilleri tanırlar ve kend...
Course

Hikaye (öykü)

Hikaye (öykü)

Bu ders sonucunda  öğrenciler öykü türünü tanır, anlatıcı,olay,kişi...
Course
Αυτό-εγγραφή

isim(ad)

isim(ad)

isim (ad)
Course

Roman Türünün Özellikleri

Roman Türünün Özellikleri

Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar.
Course

Servet-i Fünun

Servet-i Fünun

Course
Αυτό-εγγραφή

sıfat (ön ad)

sıfat (ön ad)

bu dersin sonunda öğrenciler sıfatları metin içinde tanıyıp kullanı...
Course

Ünlem

Ünlem

Bu dersin sonunda öğrenciler metin içinde ünlemleri tanıyacaklar ve...
Course
Αυτό-εγγραφή

Zamir (adıl)

Zamir (adıl)

Zamirler hakkında bilgi verilecek.
Course
Αυτό-εγγραφή

Bu dersin sonunda öğrenciler zarfların özelliklerini öğrenir ve düz...
Course

Περιγραφή του μηχανισμού αντιγραφής του DNA

Περιγραφή του μηχανισμού αντιγραφής του DNA

Η αντιγραφή του DNA βήμα - βήμα: Γιατί ο τρόπος αντιγραφής του D...
Course

Γονιδιακή ρύθμιση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

Γονιδιακή ρύθμιση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

               Οπερόνιο Λακτόζης Ποια είναι τα γονίδια που περιλ...
Course

ζωικο κυτταρο

ζωικο κυτταρο

ασκηση ζ κυττ
Course

{mlang EL} αναστασια1

{mlang EL} αναστασια1

το μαθημα αναφερεται σε βασικες εννοιες του φυτικου κυτταρου  και α...
Course

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri

Bu dersin sonunda öğrenciler hücre, beslenme, hareket,üreme,boşal...
Course
Αυτό-εγγραφή

Bilimsel Bilginin Doğası

Bilimsel Bilginin Doğası

Bu ders sonunda öğrenci bilimsel bilgi, biyoloji ve bilimsel çalışm...
Course

HUCRE VE ORGANELLER

HUCRE VE ORGANELLER

HUCRE ÇESITLERINI ÖGRENIR HUCRENIN ORGANELLERINI VE GOREVLERINI OG...
Course

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması Hayvanlar; omurgasızlar, ilke...
Course

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Course

webtools2

webtools2

deneme scorm paketi uygulama
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

eTwinningde Proje

eTwinningde Proje

Bu Projeyi bitiren kursiyerler; eTwinning'i tanır,  Twinspace'yi ku...
Course

Code

Code

Öğrencilerin bilgisayar bilimlerinde gelişimi ve bilgisayar mantığı...
Course

Web 2.0 Tools

Web 2.0 Tools

Derslerimizde, konunun daha iyi anlaşılması, öğrencilerin derse ilg...
Course

DATA BASES ACCESS_Γ΄ΜΕΡΟΣ

DATA BASES ACCESS_Γ΄ΜΕΡΟΣ

Οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις διαφορές στις έννοιες Δο...
Course

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Μέρος Β΄

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Μέρος Β΄

Course

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Μέρος Α΄

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Μέρος Α΄

Course

Εισαγωγή στη Visual Bsic for Applications

Εισαγωγή στη Visual Bsic for Applications

Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσουμε τις μακροεντολές και πως τις δημιου...
Course

Εισαγωγή στο AppInventor

Εισαγωγή στο AppInventor

Course

DATA BASES ACCESS _ Β΄ΜΕΡΟΣ

DATA BASES ACCESS _ Β΄ΜΕΡΟΣ

Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε για τα ερωτήματα, πόσα είδη ερωτημάτ...
Course
Αυτό-εγγραφή

DATA BASES ACCESS_Α΄ΜΕΡΟΣ

DATA BASES ACCESS_Α΄ΜΕΡΟΣ

                                                                   ...
Course

Εισαγωγή στην HTML και την HTML5

Εισαγωγή στην HTML και την HTML5

Course

Γράφημα και Ταξινόμηση στο Excel

Γράφημα και Ταξινόμηση στο Excel

Ένας εύχρηστος αλλά και εύκολα αντιληπτός τρόπος, για να παρουσιάζο...
Course

TELİF HAKLARI

TELİF HAKLARI

Bu derste öğretmenler;telif hakkının ne olduğunu,ve telif hakkı ihl...
Course

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Μέρος Α'

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Μέρος Α'

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα γνωρίζουν να: Περι...
Course
Αυτό-εγγραφή

Τύποι και Συναρτήσεις στο Excel

Τύποι και Συναρτήσεις στο Excel

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιού...
Course

Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: ...
Course

Δίκτυα Υπολογιστών

Δίκτυα Υπολογιστών

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: αντιληφ...
Course

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή

Course

Ψηφιακός Κόσμος

Ψηφιακός Κόσμος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να: χαρακτ...
Course
Αυτό-εγγραφή

DNA και γενετικό κώδικα

DNA και γενετικό κώδικα

Course
Αυτό-εγγραφή

κύκλους ουσίας

κύκλους ουσίας

Course
Αυτό-εγγραφή

Τμήμα Μεϊών

Τμήμα Μεϊών

Course
Αυτό-εγγραφή

μιτωτική διαίρεση

μιτωτική διαίρεση

Course

Bilgi Felsefesi 1

Bilgi Felsefesi 1

Bu dersin amacı felsefenin ana konularından biri olan epistemolojin...
Course
Αυτό-εγγραφή

Psikolojinin Alt Dalları Ve Yöntemler

Psikolojinin Alt Dalları Ve Yöntemler

Bu dersin sonunda öğrenciler  psikolojinin alt dalları ve kullandığ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Klasik Koşullanma yoluyla Öğrenme

Klasik Koşullanma yoluyla Öğrenme

SÜRE: 1 Ders Saati HEDEF GRUP: Tüm öğrenciler AMAÇ:  Klasik k...
Course
Πρόσβαση επισκέπτηΑυτό-εγγραφή

Kişilik Kuramları

Kişilik Kuramları

Bu dersin sonunda öğrenciler kişilik konusundaki görüşleri öğrenir
Course
Αυτό-εγγραφή

Önermeler Arası İlişkiler

Önermeler Arası İlişkiler

 Bu dersin sonunda öğrenciler karşı olum çıkarımlarını analiz edebi...
Course
Αυτό-εγγραφή

Önerme ve Önerme Türleri

Önerme ve Önerme Türleri

 Bu dersin sonun da öğrenciler önerme ve önerme türleri hakkında ...
Course
Αυτό-εγγραφή

İLKÇAĞ FELSEFİ DÜŞÜNCESİ VE FİLOZOFLAR

İLKÇAĞ FELSEFİ DÜŞÜNCESİ VE FİLOZOFLAR

Amaç : Bu kursun sonunda ,antik yunan felsefesinin temel özellikler...
Course
Αυτό-εγγραφή

Psikoloji Bilmini Tanıyalım

Psikoloji Bilmini Tanıyalım

DERSİN  AMACI: Bu dersin sonunda öğrenciler psikoloji biliminin ne ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Mantığa Giriş

Mantığa Giriş

Dersin tanımı: Bu ders Mantık dersinin ilk ünitesi olan ‘Kavram ve ...
Course
Αυτό-εγγραφή

İLK ÇAĞ FELSEFESİ DÜŞÜNCESİNİ HAZIRLAYAN ORTAM

İLK ÇAĞ FELSEFESİ DÜŞÜNCESİNİ HAZIRLAYAN ORTAM

Course
Αυτό-εγγραφή

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi

Sorguya Çekilmemiş Bir Hayat Yaşamaya Değmez                     ...
Course
Αυτό-εγγραφή

SANAT FELSEFESİ

SANAT FELSEFESİ

Course
Αυτό-εγγραφή

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

 
Course
Αυτό-εγγραφή

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

Θα παρακολουθήσουμε την έναρξη, την κλιμάκωση και την κορύφωση του ...
Course

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Να γνωρίσουμε πως γεννήθηκε η Δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα και για...
Course

Η ΑΡΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΡΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρουσίαση της πόλης μας της Άρτας στην διαδρομή της στον χρόνο από...
Course
Αυτό-εγγραφή

ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Παρουσίαση του Τρωικού Πολέμου ως μύθο του Ομήρου, όπως παρουσιάστη...
Course

MİLLİ MÜCADELE MUHAREBELER DÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE MUHAREBELER DÖNEMİ

Milli mücadelenin askeri safhası olan bu aşamada Kuvay-i Milliyenin...
Course

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

20. yy Osmanlı Devletinin genel durumunu kavrar , Milli Mücadelenin...
Course

İyonlar

İyonlar

İyonlar'ın dünya tarihi açısından yeri ve önemini kavrar.
Course

Asurlular

Asurlular

Ticaret ve altın işlemeciliğiyle zenginleşmiş savaşçı ve tarihin en...
Course

Frigler

Frigler

Tarıma verdikleri değerle zenginleşmiş bir uygarlık ve Eşek Kulaklı...
Course

Lidyalılar

Lidyalılar

İlk parayı kullanan, zenginlik sembolü Karun'un ülkesi
Course

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β΄ΜΕΡΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β΄ΜΕΡΟΣ

.
Course

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δ΄ΜΕΡΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δ΄ΜΕΡΟΣ

Α
Course

Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική

Οι μαθητές που θα επισκεφτούν τη σελίδα μας θα ενημερωθούν για τη Μ...
Course

Μουσική και Διαφήμιση

Μουσική και Διαφήμιση

Η μουσική στη διαφήμιση επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή των καταν...
Course

Μουσική και Κινηματογράφος

Μουσική και Κινηματογράφος

Σκοπός του μαθήματος της μουσικής και του κινηματογράφου είναι η μο...
Course