Available courses

Singular Plural Nouns

Singular Plural Nouns

The students will be able to use singular and plural nouns
Course
Self enrolment

COMPERATIVE ADJECTIVES

COMPERATIVE ADJECTIVES

In this lesson the students will be able to learn comp. adj....
Course

Health Problems

Health Problems

In this lesson students will be able to learn health problems and e...
Course
Self enrolment

Imperatives

Imperatives

At the end of this lesson, students will be able to give, take and ...
Course
Guest accessSelf enrolment

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS

At the end of this course, you will be able to express obligation a...
Course

GRADE 8 - UNIT 8 - CHORES

GRADE 8 - UNIT 8 - CHORES

Course
Self enrolment

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS

STUDENTS CAN MAKE OFFERS AND THEY CAN LEARN HOW TO ACCEPT OR REFUSE  
Course
Self enrolment

THE VERBS USED GENERALLY

THE VERBS USED GENERALLY

THE STUDENTS WILL BE ABLE TO EXPRESS THE VERBS THEY USE IN DAILY LIFE
Course
Self enrolment

SIMPLE PRESENT TENSE

SIMPLE PRESENT TENSE

THE STUDENTS CAN DESCRIBE DAILY ROUTINE ACTIVITIES WITH SIMPLE SE...
Course

Past Simple with 'BE'

Past Simple with 'BE'

In this course, the students will practice using the ''be'' form of...
Course

CAN/CAN'T

CAN/CAN'T

Can shows ability,request,permission and possibility. Can't shows ...
Course

Past Tenses

Past Tenses

By the end of the lesson students should be able to: understand ...
Course

Pronouns – Possessives – Possessive Case

Pronouns – Possessives – Possessive Case

By the end of the lesson students should be able to: use persona...
Course

Simple Present

Simple Present

By the end of the lesson students should be able to know: when t...
Course

Present Continuous

Present Continuous

By the end of the lesson students should be able to know: when t...
Course

Simple Present Perfect - Present Perfect Continuous

Simple Present Perfect - Present Perfect Continuous

By the end of the lesson they should be able to: use the Simple ...
Course

Passive Voice

Passive Voice

By the end of the lesson students should be able to: identify wh...
Course

Future Tense

Future Tense

By the end of the lesson students should be able to: understand ...
Course

Conditionals Theory & Practice

Conditionals Theory & Practice

By the end of the lesson students should be able to: understan...
Course
Self enrolment

Time Expressions in Present Perfect Tense

Time Expressions in Present Perfect Tense

At the end of this course Students can ask and answer questions usi...
Course

Prepositions of place

Prepositions of place

Prepositions primarily describe two different types of relationship...
Course

Future tense ''Be Going To ''

Future tense ''Be Going To ''

At the end of this course the students will be able to express them...
Course

Hotel and Catering Industry-English for bartenders-2

Hotel and Catering Industry-English for bartenders-2

In this module, learners who work in a bar or nightclub (as a barte...
Course
Self enrolment

The Momentum and its Conservation Principle

The Momentum and its Conservation Principle

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε την ορμή, την αρχή διατήρησης της ορ...
Course

Optik

Optik

ışık nedir nasıl görürüz bir resim ...kursun  içeriğini anlatan r...
Course

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

Bu ünitede öğrenciler 1-Bilim ve fizik dersini tanırlar, 2- Niçin...
Course

optik

optik

aynalar
Course

kuvvet ve hareket

kuvvet ve hareket

kuvvet duran cisimleri harekete geçiren etkidir
Course
Self enrolment

Heterojen Karışımlar

Heterojen Karışımlar

Bu dersin sonunda öğrenci gündelik hayatta karşılaştığı karışımları...
Course
Self enrolment

Kimya Nedir?

Kimya Nedir?

Bu ders sonunda öğrenci antik çağlarda insanların maddeye bakış açı...
Course

Acids and Bases

Acids and Bases

Σε αυτό το μάθημα θα προσπαθήσουμε, με τη βοήθεια μιας προσομοίωσης...
Course

Ρυθμιστικά Διαλύματα

Ρυθμιστικά Διαλύματα

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές, μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού Iri...
Course

STRONG INTERACTIONS BETWEEN CHEMICAL SPECIES

STRONG INTERACTIONS BETWEEN CHEMICAL SPECIES

Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimleri daha iyi tanıyabilmek içi...
Course

CHEMISTRY SCIENCE

CHEMISTRY SCIENCE

Kimya Bilimini daha iyi kavrayabilmek için Kimyanın sembolik dilini...
Course

ACIDS AND BASES

ACIDS AND BASES

Asitleri ve Bazları daha iyi kavrayabilmek için asitleri ve bazları...
Course
Self enrolment

PERİODİC TABLE

PERİODİC TABLE

In order to know the elements on the periodic table better, how...
Course
Self enrolment

2. DERECEDEN DENKLEMLER

2. DERECEDEN DENKLEMLER

Öğrenciler bu dersimizde birden fazla kökü olan denklemleri çözmeyi...
Course

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Course

Κανονικά Πολύγωνα

Κανονικά Πολύγωνα

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα μάθουν για τα πολύγωνα και ειδικότε...
Course

Doğrunun Eğimi

Doğrunun Eğimi

Bu dersin sonunda öğrenciler doğrunun eğimini açıklayacak ve doğrus...
Course

integralle alan hesabı

integralle alan hesabı

Bu dersin sonunda integralle alan hesabı öğrenilecektir.
Course
Self enrolment

Pisagor Bağıntısı

Pisagor Bağıntısı

Bu dersin sonunda öğrenci bir dik üçgende dik kenarların uzunluklar...
Course
Self enrolment

Doğrusal Denklemler 8. Sınıf

Doğrusal Denklemler 8. Sınıf

Bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal denklem sistemlerinde bir değ...
Course

Diziler

Diziler

Bu dersin sonunda öğrenciler özel sayı dizileri ve dizilerle ilgili...
Course

Türev

Türev

bu dersin sonunda öğrenciler türev alma kuralları ve türevin hayatı...
Course

Modüler Aritmetik

Modüler Aritmetik

Bu dersin sonunda öğrenciler modüler aritmetik ile ilgili işlemler ...
Course
Self enrolment

Basit Eşitsizlikler

Basit Eşitsizlikler

Bu dersin sonunda örenciler birinci dereceden eşitsizliğin özellikl...
Course

Statistics I

Statistics I

This course is referred to basic meanings of Statistics and to th...
Course

DECİMAL NUMBERS

DECİMAL NUMBERS

Bu derste öğrenci ondalık sayıları​ ve ondalık sayılarda​ işlem yap...
Course

RATİONAL NUMBERS

RATİONAL NUMBERS

Bu derste öğrenci rasyonel sayıları ve rasyonel sayılarda işlem yap...
Course

RADİCAL NUMBERS

RADİCAL NUMBERS

Öğrenci bu derste köklü sayıları ve köklü sayılarla işlem yapmayı ö...
Course
Self enrolment

İkinci Dereceden fonksiyonların Grafikleri

İkinci Dereceden fonksiyonların Grafikleri

Bu dersin sonunda 2. dereceden fonksiyonların grafiklerini çizebile...
Course
Self enrolment

EXPONENTİAL NUMBERS

EXPONENTİAL NUMBERS

Öğrenciler bu dersin sonunda üslü sayılarla işlem yapmayı ve üslü i...
Course

Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf

Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf

Bu dersin sonunda öğrenciler bir doğal sayıyı çarpanlarına ayırır v...
Course

Üstlü sayılar

Üstlü sayılar

Course

POLİNOMLAR

POLİNOMLAR

Bu kursta polinom kavramını,polinomlarda işlem yapmayı öğreneceksiniz.
Course

Built a course in LMS environment

Built a course in LMS environment

The aim of this course is to make the trainees able to create/bui...
Course
Guest accessSelf enrolment

Etkileşimli Tahta Faz 2

Etkileşimli Tahta Faz 2

Bu dersin sonunda öğretmenler Etkileşimli Tahta kullanımını öğrenec...
Course
Guest accessSelf enrolment

Moodle Course Videos

Moodle Course Videos

You can find videos of course Moodle to use this lesson more effect...
Course
Guest accessSelf enrolment

FATİH Projesi

FATİH Projesi

Bu dersi tamamlayan her kursiyer, Eğitimde Fatih Projesinin am...
Course

Etkileşimli Tahta

Etkileşimli Tahta

Fatih Projesi kapsamında kurulan Etkileşimli Tahta kullanımını öğre...
Course

Antropi Teach Fatih

Antropi Teach Fatih

Antropi Teach Fatih programının kullanımını öğrenebilirsiniz.
Course

Eğitim Bilişim Ağı (Eba)

Eğitim Bilişim Ağı (Eba)

EBA, EBA Ders ve İnternet üzerinde yayımlanan, ders etkinliklerinde...
Course

Materyal Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme

Materyal Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme

Materyalleri arar, bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer,Seçi...
Course

Deneme

Deneme

Bu dersin sonunda deneme türü tanıtılmış olacaktır.
Course

Fecriati Edebiyatı

Fecriati Edebiyatı

Bu dersin sonunda öğrenciler Fecriati Döneminin özelliklerini ve sa...
Course

Geçiş Dönemi Eserleri

Geçiş Dönemi Eserleri

Bu dersin sonunda öğrenciler Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlay...
Course

Bağlaç

Bağlaç

Bağlaçlar açıklanacak.
Course

Dilin işlevi 1

Dilin işlevi 1

Süre: 1 saat Hedef Kitle: b 'kıdemli öğrenciler CEFR Seviyesi: A2...
Course

Edat (ilgeç)

Edat (ilgeç)

Edatlar kavratılacak.
Course

Fiil (eylem)

Fiil (eylem)

Fiiller ve özellikleri açıklanacak.
Course

Hikaye (öykü)

Hikaye (öykü)

Bu ders sonucunda  öğrenciler öykü türünü tanır, anlatıcı,olay,kişi...
Course

isim(ad)

isim(ad)

isim (ad)
Course

Roman Türünün Özellikleri

Roman Türünün Özellikleri

Metnin türünün edebiyat tarihi içindeki gelişimini kavrar.
Course

Servet-i Fünun

Servet-i Fünun

Course

sıfat (ön ad)

sıfat (ön ad)

bu dersin sonunda öğrenciler sıfatları metin içinde tanıyıp kullanı...
Course

Ünlem

Ünlem

Ünlemler açıklanacak.
Course

Zamir (adıl)

Zamir (adıl)

Zamirler hakkında bilgi verilecek.
Course

Adverbs

Adverbs

Bu dersin sonunda öğrenciler zarfların özelliklerini öğrenir ve düz...
Course

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri

Bu dersin sonunda öğrenciler hücre, beslenme, hareket,üreme,boşal...
Course
Self enrolment

Bilimsel Bilginin Doğası

Bilimsel Bilginin Doğası

Bu ders sonunda öğrenci bilimsel bilgi, biyoloji ve bilimsel çalışm...
Course

HUCRE VE ORGANELLER

HUCRE VE ORGANELLER

HUCRE ÇESITLERINI ÖGRENIR HUCRENIN ORGANELLERINI VE GOREVLERINI OG...
Course

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması Hayvanlar; omurgasızlar, ilke...
Course

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Course

webtools2

webtools2

deneme scorm paketi uygulama
Course
Guest accessSelf enrolment

eTwinningde Proje

eTwinningde Proje

Bu Projeyi bitiren kursiyerler; eTwinning'i tanır,  Twinspace'yi ku...
Course

Code

Code

Öğrencilerin bilgisayar bilimlerinde gelişimi ve bilgisayar mantığı...
Course

Web 2.0 Tools

Web 2.0 Tools

Derslerimizde, konunun daha iyi anlaşılması, öğrencilerin derse ilg...
Course

TELİF HAKLARI

TELİF HAKLARI

Bu derste öğretmenler;telif hakkının ne olduğunu,ve telif hakkı ihl...
Course

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Μέρος Α'

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Μέρος Α'

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα γνωρίζουν να: Περι...
Course
Self enrolment

Τύποι και Συναρτήσεις στο Excel

Τύποι και Συναρτήσεις στο Excel

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Στο μάθημα αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιού...
Course

Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: ...
Course

Δίκτυα Υπολογιστών

Δίκτυα Υπολογιστών

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: αντιληφ...
Course

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να: είναι σ...
Course

Ψηφιακός Κόσμος

Ψηφιακός Κόσμος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να: χαρακτ...
Course

mayoz bölünme

mayoz bölünme

Course

Hücre Bölünmesi

Hücre Bölünmesi

Course

Bilgi Felsefesi 1

Bilgi Felsefesi 1

Bu dersin amacı felsefenin ana konularından biri olan epistemolojin...
Course

Psikolojinin Alt Dalları Ve Yöntemler

Psikolojinin Alt Dalları Ve Yöntemler

Bu dersin sonunda öğrenciler  psikolojinin alt dalları ve kullandığ...
Course
Self enrolment

Klasik Koşullanma yoluyla Öğrenme

Klasik Koşullanma yoluyla Öğrenme

SÜRE: 1 Ders Saati HEDEF GRUP: Tüm öğrenciler AMAÇ:  Klasik k...
Course
Guest accessSelf enrolment

Kişilik Kuramları

Kişilik Kuramları

Bu dersin sonunda öğrenciler kişilik konusundaki görüşleri öğrenir
Course

Önermeler Arası İlişkiler

Önermeler Arası İlişkiler

 Bu dersin sonunda öğrenciler karşı olum çıkarımlarını analiz edebi...
Course

Önerme ve Önerme Türleri

Önerme ve Önerme Türleri

 Bu dersin sonun da öğrenciler önerme ve önerme türleri hakkında ...
Course

İLKÇAĞ FELSEFİ DÜŞÜNCESİ VE FİLOZOFLAR

İLKÇAĞ FELSEFİ DÜŞÜNCESİ VE FİLOZOFLAR

Amaç : Bu kursun sonunda ,antik yunan felsefesinin temel özellikler...
Course

Psikoloji Bilmini Tanıyalım

Psikoloji Bilmini Tanıyalım

DERSİN  AMACI: Bu dersin sonunda öğrenciler psikoloji biliminin ne ...
Course

Mantığa Giriş

Mantığa Giriş

Dersin tanımı: Bu ders Mantık dersinin ilk ünitesi olan ‘Kavram ve ...
Course

İLK ÇAĞ FELSEFESİ DÜŞÜNCESİNİ HAZIRLAYAN ORTAM

İLK ÇAĞ FELSEFESİ DÜŞÜNCESİNİ HAZIRLAYAN ORTAM

Course

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi

Sorguya Çekilmemiş Bir Hayat Yaşamaya Değmez                     ...
Course

SANAT FELSEFESİ

SANAT FELSEFESİ

Course

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

 
Course

MİLLİ MÜCADELE MUHAREBELER DÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE MUHAREBELER DÖNEMİ

Milli mücadelenin askeri safhası olan bu aşamada Kuvay-i Milliyenin...
Course

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

20. yy Osmanlı Devletinin genel durumunu kavrar , Milli Mücadelenin...
Course

İyonlar

İyonlar

İyonlar'la ilgili önemli bilgilere ulaşacağız
Course

Asurlular

Asurlular

Ticaret ve altın işlemeciliğiyle zenginleşmiş savaşçı ve tarihin en...
Course

Frigler

Frigler

Tarıma verdikleri değerle zenginleşmiş bir uygarlık ve Eşek Kulaklı...
Course

Lidyalılar

Lidyalılar

İlk parayı kullanan, zenginlik sembolü Karun'un ülkesi
Course

 
Course

Course

phraseis for communication in taxi

phraseis for communication in taxi

Basic communication phrases required to travel by taxi to Turkey 
Course

The phrases we use in restaurant

The phrases we use in restaurant

in this lesson we will learn daily expressions that we can use in t...
Course

Course

Greetings

Greetings

. we will learn to use the phrases of greetings and introduce ours...
Course

Εισαγωγή στην τουρκική γλώσσα

Εισαγωγή στην τουρκική γλώσσα

Σκοπός του πρώτου μαθήματος είναι η γνωριμία με την τουρκική γλώσσα...
Course

Yapısına Göre Sözcükler

Yapısına Göre Sözcükler

Bu dersin sonunda öğrenciler yapısına göre sözcükleri öğreneceklerdir.
Course
Self enrolment

Fiilimsiler

Fiilimsiler

Bu dersin sonunda öğrenciler fiilimsileri kavrayarak işlevine uygun...
Course
Self enrolment

Yapım Eki Çekim Eki

Yapım Eki Çekim Eki

Bu dersin sonunda öğrenci yapım ekiyle çekim ekini ayırt etmeyi öğr...
Course
Self enrolment

Yazım (İmlâ) Kuralları

Yazım (İmlâ) Kuralları

Bu ders sonunda öğrenciler yazım kurallarını kavrar ve günlük hayat...
Course
Self enrolment

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

Bu dersin sonunda öğrenciler  Türkçenin ses kavramları, ünlü ve üns...
Course